Olgular Eşliğinde Kan Dolaşımı Enfeksiyonları Sürveyansı

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz

4 Nisan 2017 - Kurs Salonu

Santral ve Periferik Kateterler ve Üstünlükleri

Dr. Bilge Aldemir Kocabaş

4 Nisan 2017 - Kurs Salonu

Biyofilmler ve Kateter Enfeksiyonları

Uzm. Dr. Zümrüt Şahbudak Bal

4 Nisan 2017 - Kurs Salonu

Periferik Ven Kateteri: Kullanım Gerekleri ve Artsorunları

Uzm. Dr. Halil Özdemir

5 Nisan 2017 - Kurs Salonu

Açılış Konuşması

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy

5 Nisan 2017 - A Salonu

Çocuklarda İshal Epidemiyolojisi

Dr. Anıl Tapısız

5 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:30

Ors ve Farklı Oral Rehidrasyon Tuzlarında Güncel Uygulamalar

Prof. Dr. Mehmet Turğut

5 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:30

İshal Olan Çocuk: Ne zaman, Kime Antimikrobiyal Tedavi?

Dr. Gülnar Şensoy

5 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:30

Akut Gastroenteritlerin Tedavisinde Probiyotikler

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

5 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:30

Soğuk Algınlığı ve Klinik Yaklaşımlar

Dr. Selim Öncel

5 Nisan 2017 - A Salonu - 16:00-17:20

Vitamin Destekleri ve Eser Elementler

Dr. Ayşe Karaaslan

5 Nisan 2017 - A Salonu - 16:00-17:20

Bitkisel ve Diğer Ürünler; Kanıta Dayalı Gerçekler

Prof. Dr. Ayper Somer

5 Nisan 2017 - A Salonu - 16:00-17:20

Çocuklarda Öksürük Nedenleri ve Araştırılması

Dr. Nurşen Belet

5 Nisan 2017 - A Salonu - 17:20-18:30

Öksürük Tedavisi

Dr. Gülsüm İclal Bayhan

5 Nisan 2017 - A Salonu - 17:20-18:30

Sağlık Bakımıyla İlişkili Enfeksiyon (SBİE) Tanımlar; Örneklerle

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz

5 Nisan 2017 - B Salonu - 14:00-15:30

Ayrı Tutma (İzolasyon); Olgu Örnekleriyle

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu

5 Nisan 2017 - B Salonu - 14:00-15:30

Sağlık Bakımı ile İlişkili Enfeksiyonlarda İzlem (Sürveyans)

Prof. Dr. Solmaz Çelebi

5 Nisan 2017 - B Salonu - 16:00-17:20

Bildirim ve Bildirimi Zorunlu Hastalıklar

Dr. Nuri Bayram

5 Nisan 2017 - B Salonu - 16:00-17:20

Sterilazyon

Dr. Eda Kepenekli Kadayifci

5 Nisan 2017 - B Salonu - 16:00-17:20

Dezenfeksiyon

Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

5 Nisan 2017 - B Salonu - 16:00-17:20

Hasta Odası Temizliği Nasıl Olmalı?

Dr. Selim Öncel

5 Nisan 2017 - B Salonu - 17:20-18:30

Özel Durumlarda ve Ayrı Tutulan (İzole) Hastalarda Oda Temizliği

Dr. Nazan Dalgıç

5 Nisan 2017 - B Salonu - 17:20-18:30

Kızamık: Türkiye'de ve Dünya'da Durum ve Uygulamalar

Prof. Dr. Solmaz Çelebi

6 Nisan 2017 - A Salonu - 07:45-08:25

Verem Enfeksiyonu ve Hastalığı: Dün, Bugün, Yarın...

Dr. Nevin Hatipoğlu

6 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-10:00

Olgularla Verem Hastalığı; Klinik Özellikler ve Tanı

Dr. Gülnar Şensoy

6 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-10:00

Verem Tedavisi

Dr. Gönül Tanır

6 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-10:00

Bacterial Meningitis in Childhood: Importance & Protection

Dr. Shafi Kolhapure

6 Nisan 2017 - A Salonu - 11:30-12:30

Yaralanma Sonrası İlk Değerlendirme ve Yaklaşım

Dr. Aslınur Özkaya Parlakay

6 Nisan 2017 - A Salonu - 13:30-15:00

Tetanoz Korunması Açısından Değerlendirme, Aşı Uygulaması; Kime, Ne Zaman?

Prof. Dr. Solmaz Çelebi

6 Nisan 2017 - A Salonu - 13:30-15:00

Yaralanmalara Yaklaşım Mikrop Karşıtı Korunma Kime-Nasıl?

Dr. Anıl Tapısız

6 Nisan 2017 - A Salonu - 13:30-15:00

Konjuge Pnomokok Asıları Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

Mehmet Ceylan

6 Nisan 2017 - A Salonu - 15:00-16:00

İki Merkezden Kawasaki Hastalığı Olgularının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Abdullah Özyurt

6 Nisan 2017 - A Salonu - 16:30-17:00

Besin Zehirlenmesi Etkeni Olarak Salmonella

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy

6 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:30

Sistemik Salmonella Enfeksiyonları: Klinik Özellikler, Tanı ve Sağaltım

Dr. Aslınur Özkaya Parlakay

6 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:30

Salmonella Taşıyıcılığı ve Denetimi

Dr. Gönül Tanır

6 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:30

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Tanı ve Sağaltım

Prof. Dr. Emine Kocabaş

6 Nisan 2017 - B Salonu - 07:45-08:25

Hangi Gebelerde Doğuştan Enfeksiyon Riski Var? Tanısal Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu

6 Nisan 2017 - B Salonu - 08:30-10:00

CMV Dışı Doğuştan (Konjenital) Enfeksiyonlar

Dr. Selim Öncel

6 Nisan 2017 - B Salonu - 08:30-10:00

Endikasyon Dışı, Yurtdışı İlaç Kullanım İlaç Kullanım Başvuruları

Uzm. Dr. Banu Bayar

6 Nisan 2017 - B Salonu - 10:20-10:50

Mikrobiyota

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

6 Nisan 2017 - B Salonu - 10:50-11:20

Konjenital CMV Enfeksiyonundan Ne Zaman Kuşkulanalım?

Prof. Dr.Yıldız Camcıoğlu

6 Nisan 2017 - B Salonu - 13:30-15:00

Konjenital CMV Enfeksiyonunda Tanı

Dr. Nazan Dalgıç

6 Nisan 2017 - B Salonu - 13:30-15:00

Doğuştan CMV Enfeksiyonunda Sağaltım: Kime, Ne Zaman, Ne Kadar?

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz

6 Nisan 2017 - B Salonu - 13:30-15:00

Aşı ile Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıkların Sürveyansı

Uzm. Dr. Pervin Özelçi

6 Nisan 2017 - B Salonu - 16:30-17:00

Yenidoğan Döneminde Mantar Karşıtı (Anti-fungal) Sağaltım

Doç. Dr. Hasan Tezer

6 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:00

Yoğun Bakım Birimlerinde Mantar Karşıtı Sağaltım

Prof. Dr. Ayper Somer

6 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:00

Febril Nötropenide Mantarlar ve Yeni Antifungal Tedavi

Prof. Dr. Ateş Kara

6 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:00

Mantar Karşıtı İlaç Koruması (Profilaksi)

Prof. Dr. Ergin Çiftçi

6 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:00

Lenfadenopatili Çocukta Tanı ve Sağaltım

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz

6 Nisan 2017 - C Salonu

Penisilin Allerjisi Olduğu Söylenen Hastaya Yaklaşım

Dr. Ümit Murat Şahiner

7 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-09:30

Alerjisi ya da Alerji Kuşkusu Olan Çocuklarda Aşı Uygulamaları

Prof. Dr. Zeynep Tamay

7 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-09:30

Fadıl Vardar

Prof. Dr. Fadıl Vardar

7 Nisan 2017 - A Salonu - 09:30-10:20

Meningokok Enfeksiyonları

Mehmet Ceylan

7 Nisan 2017 - A Salonu - 10:40-11:40

Meningokok Hastalığı Epidemiyoloji-Türkiye’de Durumu Erken Aşılamanın Önemi

Prof. Dr. Zafer Kurugöl

7 Nisan 2017 - A Salonu - 11:40-12:40

Meningokok Enfeksiyonları

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

7 Nisan 2017 - A Salonu - 11:40-12:40

Hangi Yenidoğanda Enfeksiyon Olasılığı Düşünelim?

Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy

7 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:10

Yenidoğan Enfeksiyonlarında Tanı

Dr. Ömer Kılıç

7 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:10

Yenidoğan Sepsisi ve Menenjitinde Sağaltım ve Antibiyotik Seçimi

Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz

7 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-15:10

Suçiçeği Bağışıklaması-Güncel Durum Gelecek İçin Öneriler

Prof. Dr. Zafer Kurugöl-Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

7 Nisan 2017 - A Salonu - 15:10-16:10

Çocuklarda Febril Nötropeni Ataklarında Solunum Yolu Viral Etkenleri

Dr. Bilge Aldemir Kocabaş

7 Nisan 2017 - A Salonu - 16:30-17:00

Çocuk Hastalarda Antibiyotik İlişkili İshal Sıklığı- Çok Merkezli Çalışma

Uzm. Dr. Sevgen Tanır Başaranoğlu

7 Nisan 2017 - A Salonu - 16:30-17:00

Pnömokok Etkenleri ve İnvazif Pnömokok Epidemiyolojisi

Mehmet Ceyhan

7 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:20

Çocukluk Çağı Pnömonilerinde Klinik Özellikler ve Tanı

Prof. Dr. Emine Kocabaş

7 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:20

Çocukluk Çağında Toplum Kökenli Pnömonilerin Tedavisi

Dr. Haluk Çokuğraş

7 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:20

Poliklinik Uygulamalarında Virüs Karşıtı Sağaltım

Dr. Nurşen Belet

7 Nisan 2017 - B Salonu - 07:45-08:25

Hastaneye Yatışta Çocuklarda MRSA, VRE, Dirençli Gram Negatif Taramaları

Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

7 Nisan 2017 - B Salonu - 08:30-09:30

Hastaneye Yatışta Çocuklarda MRSA, VRE, Dirençli Gram Negatif Taramaları

Dr. Anıl Tapısız

7 Nisan 2017 - B Salonu - 08:30-09:30

Kimde Bruselloz Düşünelim?

Dr. Gönül Tanır

7 Nisan 2017 - B Salonu - 14:00-15:00

Brusellozda Tanı Yöntemleri

Dr. Özden Türel

7 Nisan 2017 - B Salonu - 14:00-15:00

Güneydoğu'da İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Artan Direnç Oranları

Dr. Muhammet Köşker

7 Nisan 2017 - B Salonu - 16:30-17:00

Çocuklarda Osteomyelit

Dr. Melda Çelik

7 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:20

Septik Artrit

Dr. Canan Kuzdan

7 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:20

Myozit ve Kas Absesi

Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

7 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:20

Ateş ve Döküntüsü Olan Çocuğun Değerlendirilmesi

Dr. Zafer Ecevit

7 Nisan 2017 - C Salonu

Kırım Kongo Kanamalı Ateş

Dr. Hasan Tezer

8 Nisan 2017 - A Salonu - 07:45-08:25

Brusellozu Olan Çocuk Hastalarda Kan Kültürü Pozitifliğine etki eden faktörler

Dr. Soner Sertan Kara

8 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-09:20

Çocuklarda Görülen Yanık İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonları

Dr. Belgin Gülhan

8 Nisan 2017 - A Salonu - 08:30-09:20

Prof. Dr. Nuran Salman

Prof. Dr. Nuran Salman

8 Nisan 2017 - A Salonu - 09:20-10:20

HPV Aşıları Güncel Durum

Dr. M. Faruk Köse

8 Nisan 2017 - A Salonu - 10:40-11:40

HPV Aşılaması

Dr. Mehmet Ceyhan

8 Nisan 2017 - A Salonu - 10:40-11:40

Boğmaca ve Korunma

Prof. Dr. Ateş Kara

8 Nisan 2017 - A Salonu - 11:40-12:40

Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Akılcı Antibiyotik Kullanımı...

Dr. Hasan Tezer

8 Nisan 2017 - A Salonu - 14:00-14:45

Gecikmiş Aşı Uygulamaları

Prof. Dr. Hasan Tezer

8 Nisan 2017 - A Salonu - 14:45-15:30

Geçmişten Günümüze Aşı ile İlgili Mitler - Karşıtlığı

Prof. Dr. Ateş Kara

8 Nisan 2017 - A Salonu - 14:45-15:30

Çapraz Korumanın İmmünolojik Temeli

Dr. Selim Badur

8 Nisan 2017 - A Salonu - 15:30-16:30

Çocukluk Çağında HIV

Prof. Dr. Ayper Somer

8 Nisan 2017 - A Salonu - 17:00-18:00

Leishmania Mikrobiyolojik Özellikler

Dr. Ömer Kılıç

8 Nisan 2017 - B Salonu - 08:30-09:20

Mukokütanöz Leişmanya

Dr. Melike Emiroğlu

8 Nisan 2017 - B Salonu - 08:30-09:20

Altta Yatan Hastalığı Olanlarda Akciğer Enfeksiyonları

Prof. Dr. Mehmet Turgut

8 Nisan 2017 - B Salonu - 14:45-15:30

Ampiyemİ Klinik Özellikler, Tanı ve Sağaltım

Dr. Ömer Kılıç

8 Nisan 2017 - B Salonu - 14:45-15:30

Aşi Sonrasi İstenmeyen Etki (ASİE) İzleme Sistemi

Dr. Havva Atasoy

8 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:00

Farmakovijilans ve İstenmeyen Etki Bildirimleri - Risk Yönetimi

Dr. Ecz. Demet Aydınkarahaliloglu

8 Nisan 2017 - B Salonu - 17:00-18:00

Çocuklarda Grip

Prof. Dr. Ateş Kara

8 Nisan 2017 - C Salonu

Termometrelerin Tüm Yönleriyle Karşılaştırılması

Dr. Tuğba Bedir Demirdağ

9 Nisan 2017 - A Salonu - 08:00-08:40

Çocuklarda Pulmoner, Ekstrapulmoner ve Miliyer Tüberkülozun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Dr. Özlem Özgür Gündeşlioğlu

9 Nisan 2017 - A Salonu - 08:00-08:40

Akut Orta Kulak Enfeksiyonu: Tanı ve Sağaltım

Prof. Dr. Ergin Çiftçi

9 Nisan 2017 - A Salonu - 09:00-10:00

Sinüzit: Tanı ve Sağaltım

Prof. Dr. Emre Alhan

9 Nisan 2017 - A Salonu - 09:00-10:00

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarından Korunmada Alternatif Yaklaşımlar

Prof. Dr. Metehan Özen

9 Nisan 2017 - A Salonu - 09:00-10:00

Grup A Streptokok Enfeksiyonları

Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

9 Nisan 2017 - A Salonu - 10:30-12:00

Streptokokkoz; Kimde, Ne Zaman, Nasıl Sağaltım?

Dr. Nazan Dalgıç

9 Nisan 2017 - A Salonu - 10:30-12:00

İnvaziv GAS Enfeksiyonları

Prof. Dr. Ümit Çelik

9 Nisan 2017 - A Salonu - 10:30-12:00

Kapanış

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy

9 Nisan 2017

Nedeni Bilinmeyen Ateş (NBA)

Prof. Dr. Solmaz Çelebi

9 Nisan 2017 - B Salonu - 08:00-08:50

Sağlıklı Çocuklarda CMV Enfeksiyonu

Dr. Özden Türel

9 Nisan 2017 - B Salonu - 09:00-10:00

Kemoterapi Alanlarda ve Kemik İliği Aktarımı Yapılanlarda CMV Enfeksiyonu

Prof. Dr. Ümit Çelik

9 Nisan 2017 - B Salonu - 09:00-10:00

Bütün İmmün Modülatörler Benzer Enfeksiyon Risklerine mi Neden Olur?

Dr. Selim Öncel

9 Nisan 2017 - B Salonu - 10:30-11:50

İmmün-Modülatör Tedavi Öncesi Aşılar: Zorunluluklar ve Ötesi?

Prof. Dr. Ayper Somer

9 Nisan 2017 - B Salonu - 10:30-11:50