Yönetim Kurulu

11. Dönem (15 Nisan 2018 - Nisan 2020) Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: ateskara@hacettepe.edu.tr

Başkan Vekili
Prof. Dr. Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: erginciftci@gmail.com

Sekreter
Prof. Dr. Emin Sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli
E-ileti: emin.sami.arisoy@gmail.com

Sayman
Prof. Dr. Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
E-ileti: ayper.somer@gmail.com

Üye
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
E-ileti: mkemal@uludag.edu.tr

Üye
Prof. Dr. Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: hasantezer@yahoo.com

Üye
Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
E-ileti: zafer.kurugol@ege.edu.tr


11. Dönem (15 Nisan 2018 - Nisan 2020) Denetim Kurulu

Başkan
Uzm. Dr. Emine Olcay Yasa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Üye
Doç. Dr. Özden Türel
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Üye
Doç. Dr. Selim Öncel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli10. Dönem (15 Nisan 2016 - Nisan 2018) Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Emin Sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli
E-ileti: emin.sami.arisoy@gmail.com

Başkan Vekili
Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: ateskara@hacettepe.edu.tr

Genel Sekreter
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
E-ileti: mkemal@uludag.edu.tr

Sayman
Prof. Dr. Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
E-ileti: ayper.somer@gmail.com

Veznedar
Prof. Dr. Ergin Çiftci
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: erginciftci@gmail.com

Üye
Prof. Dr. Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: hasantezer@yahoo.com

10. Dönem (15 Nisan 2016 - Nisan 2018) Denetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Erdal İnce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: inceerdal@gmail.com

Üye
Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
E-ileti: bcengiz@hacettepe.edu.tr

Üye
Doç. Dr. Nazan Dalgıç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Şişli, İstanbul
E-ileti: nazandalgic@ttmail.com