Yönetim Kurulu

12. Dönem (03 Eylül 2021 - Eylül 2023) Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Ergin ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Prof. Dr. Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Prof. Dr. Hasan TEZER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Prof. Dr. Ayper SOMER
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Üye
Prof. Dr. MUSTAFA HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

Üye
Prof. Dr. Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, İZMİR

Üye
Doç. Dr. Adem KARBUZ
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İSTANBUL

12. Dönem (03 Eylül 2021 - Eylül 2023) Denetim Kurulu

Başkan
Uzm. Dr. Emine Olcay YASA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Üye
Doç. Dr. Halil ÖZDEMİR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Doç. Dr. Eda KEPENEKLİ KADAYIFÇI
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

11. Dönem (15 Nisan 2018 - Nisan 2021) Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Başkan Vekili
Prof. Dr. Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Sekreter
Prof. Dr. Emin Sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli

Sayman
Prof. Dr. Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Üye
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

Üye
Prof. Dr. Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Prof. Dr. N. Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir


11. Dönem (15 Nisan 2018 - Nisan 2020) Denetim Kurulu

Başkan
Uzm. Dr. Emine Olcay Yasa
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Üye
Doç. Dr. Özden Türel
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Üye
Doç. Dr. Selim Öncel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli10. Dönem (15 Nisan 2016 - Nisan 2018) Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Emin Sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Kocaeli

Başkan Vekili
Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Genel Sekreter
Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa

Sayman
Prof. Dr. Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul

Veznedar
Prof. Dr. Ergin Çiftci
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Prof. Dr. Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara
10. Dönem (15 Nisan 2016 - Nisan 2018) Denetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Erdal İnce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara

Üye
Doç. Dr. Nazan Dalgıç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği, Şişli, İstanbul