Uluslarası Halk Sağlığı Acil Durumu

Uluslarası Halk Sağlığı Acil Durumu

Uluslararası halk sağlığını tehlikeye sokan bazı ciddi halk sağlığı olayları Yönetmelikler kapsamında uluslararası endişe verici halk sağlığı acil durumları olarak belirlenebilir (PHEIC). Uluslararası Endişenin Halk Sağlığı Acil Durumu terimi, 2005 yılında kabül edilmiş olan IHR (Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri) Tüzüğü’nde yer almıştır.

Hastalıkların uluslararası yayılma riskinin oluştuğu durumlarda, etkilenen devletin ulusal sınırının ötesinde ciddi, olağandışı veya beklenmeyen halk sağlığı etkilerinin oluşabileceği durumlarda, uluslararası cevabın ve kontrol yöntemlerinin devletlerden talep edilebilmesine olanak tanıyan bir sürecin başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede DSÖ, devletlerin üzerinde, önerilerde bulunmayan ve kararlar almaya yetki almış olur.

Bir olayın bu kategoride olup olmadığını belirleme yetkisi, DSÖ Genel Direktörü'ne aittir. Konunun uzmanlarının yer aldığı İHR Acil Durum Komitesi'nin toplanmasını ve kararı ile önerilir. Bu komite, Genel Direktöre, geçici tavsiyeler olarak bilinen acil durum konusunda ilan edilmesi önerilen önlemler konusunda tavsiyelerde bulunur. Geçici öneriler arasında, uluslararası hastalık yayılmasını önlemek veya azaltmak ve uluslararası trafiğe gereksiz müdahalelerden kaçınmak için PHEIC'i yaşayan Taraf Devlet veya diğer Taraf Devletler tarafından uygulanacak sağlık önlemlerini içermektedir.

Acil Durum Komitesi ayrıca, Genel Direktör ile etkilenen ülke / ülkeler arasında olayın değerlendirilmesinde tutarsızlığın olduğu durumlarda olayın PHEIC olarak belirlenmesi konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Acil Durum Komitesi, önerilen önlemlerde ve “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” sürecinin sona erdirilmesinin belirlenmesinde gerekli değişiklikler de dahil olmak üzere, bu acil durum süresince Genel Direktör'e tavsiyelerde bulunmaya devam etmektedir.

DSÖ bir IHR uzman kadrosuna sahiptir ve bir IHR Acil Durum Komitesi üyeleri bu kadro ve / veya DSÖ uzman danışma panelleri ve komiteleri arasından seçilir. Acil Durum Komitesinin en az bir üyesi, içinde olayın meydana geldiği bir Taraf Devlet tarafından aday gösterilen bir uzman olmalıdır.

Bu gönderiyi paylaş

Bir yorum yaz